Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Hạt giống cây trồng - Hướng dẫn xác định khả năng sống bằng phép thử Tetrazolium
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10910:2016
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác