Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Máy lâm nghiệp cầm tay - Bộ phận cắt của máy cắt bụi cây - Đĩa cắt đơn bằng kim loại
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11251:2015
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác