Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11388-2:2019 (ISO 16231-2:2015) về Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2: Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11388-2 : 2019
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác