Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 về Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 12711 : 2019
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác