Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Quy phạm thực hành đối với xay xát gạo
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11890:2017
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác