Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12763:2019 (ISO 4709:2017) về Gỗ xốp composite - Vật liệu gioăng đệm - Hệ thống phân loại, các yêu cầu, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 12763:2019 ISO 4709:2017
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác