Trồng trọt > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bí ngô
Quyết định số: Thông tư số 05 /2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 2/10/2014
Ký hiệu số: QCVN 01-154-2014-BNNPTNT
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác