Trồng trọt > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống mía
Quyết định số: Thông tư số 33/2013/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 6/21/2013
Ký hiệu số: QCVN 01-131-2013-BNNPTNT
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác