Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Ngũ cốc, đậu đỗ và hạt có dầu - Đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9710-2013
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác