Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc nghiền – Xác định độ nhớt của bột – Phương pháp sử dụng amylograph
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9709-2013
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm

Các tiêu chuẩn khác