Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Dưa chuột – Bảo quản và vận chuyển lạnh
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9694-2013
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèmCác tiêu chuẩn khác