Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Khoai tây, rau ăn củ và cải bắp - Hướng dẫn bảo quản trong xilo có thông gió cưỡng bức
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9693-2013
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèmCác tiêu chuẩn khác