Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Khoai tây – Bảo quản thoáng (Theo đống)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9689-2013
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm

Các tiêu chuẩn khác