Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Kết cấu gỗ - gỗ ghép thanh bằng keo - yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8575-2010
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác