Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Kết cấu gỗ - gỗ ghép thanh bằng keo - phương pháp thử xác định các tính chất cơ lý
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8574-2010
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác