Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây - quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối cá đánh bắt
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9988-2013
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác