Thuỷ sản > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: QCVN 02-19-2014-BNNPTNT
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác