Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thịt và thủy sản - định lượng escherichia coli bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilmTM
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9976-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác