Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 2: lưới hàn
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 7937-2-2013
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác