Môi trường nông nghiệp > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về phương pháp thăm dò từ mặt đất
Quyết định số: Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 6/10/2014
Ký hiệu số: QCVN 58-2014-BTNMT
Lĩnh vực: Môi trường nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèmCác tiêu chuẩn khác