Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị upnp - Phần 7-11: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Dịch vụ chuyển mạch nguồn
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10176-7-11-2013
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác