Lĩnh vực khác > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất imt-2000
Quyết định số: Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 8/28/2014
Ký hiệu số: QCVN 81-2014-BTTTT
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


 

Các tiêu chuẩn khác