Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sản phẩm sữa – Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo ph liên tục (CpH)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9664-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm

Các tiêu chuẩn khác