Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sản phẩm sữa – Hướng dẫn áp dụng đo phổ hồng ngoại gần
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9663-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


 

 

 

Các tiêu chuẩn khác