Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng furosin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo cặp ion
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9662-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


 

 

 

Các tiêu chuẩn khác