Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sữa bột - Xác định protein đậu tương và protein đậu hà lan sử dụng điện di mao quản có mặt natri dodecyl sulfat (sds-ce) - Phương pháp sàng lọc
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9661-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


 

 

 

Các tiêu chuẩn khác