Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sữa và sản phẩm sữa – Phương pháp phát hiện thermonuclease tạo thành do staphylococci dương tính với coagulase
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9636-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm

Các tiêu chuẩn khác