Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sữa bột - Định lượng bào tử đặc biệt bền nhiệt của vi khuẩn ưu nhiệt
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9634-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


 

 

 

Các tiêu chuẩn khác