Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sản phẩm sữa lên men – Giống vi khuẩn khởi động – Tiêu chuẩn nhận dạng
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9633-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


 


 

Các tiêu chuẩn khác