Bảo vệ thực vật > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất abamectin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9475-2012
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác