Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Tôm biển - Tôm sú giống PL15 - Yêu cầu kỹ thuật
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8398-2012
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác