Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng axit-(+)-glutamic - Phương pháp chuẩn
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9667-2013
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác