Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thông gió – Điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 5687-2010
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

 

 

Các tiêu chuẩn khác