Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm van chai LPG – Van tự đóng kín
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9312-2013
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác