Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8879-2011
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác