Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8710-7-2012
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác