Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 6: Bệnh do Koi herpesvirus ở cá chép
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8710-6-2012
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác