Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Cá xay chế biến hình que, cá miếng và cá phi lê tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 6392-2002
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác