Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống dẫn nước và thoát nước đặt ngầm dưới nước trong điều kiện không có áp suất
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8492-2011
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác