Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 11: Xác định cường độ liên kết
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 7952-11-2008
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác