Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Cây trồng - Xác định nitrat và nitrit bằng phương pháp so màu
Quyết định số: 127/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 8/1/2007
Ký hiệu số: TCVN 8742-2011
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác