Trồng trọt > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà rốt
Quyết định số: 24/2012/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 6/19/2012
Ký hiệu số: QCVN 01-97-2012-BNNPTNT
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


 

 

Các tiêu chuẩn khác