Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 7756-11-2007
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác