Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 7756-7-2007
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác